Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

До уваги контролерів КІК!

опубліковано 15 квітня 2024 о 16:53

Державна податкова служба України акцентує увагу контролерів контрольованих іноземних компаній (далі – КІК) на необхідності відображення повної інформації в звітах про КІК.

Наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254, зареєстрованим у Мін’юсті 11.10.2022 за № 1219/38555, затверджено форму Звіту про контрольовані іноземні компанії, форму скороченого Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт про КІК), Порядок заповнення Звіту про КІК, скороченої форми Звіту про КІК і подання до контролюючого органу.

Пунктом 392.5 статті 392 розділу I Податкового кодексу України (далі – Кодекс) встановлені вимоги щодо складання та подання Звіту про КІК, зокрема, визначено, що Звіт про КІК подається до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

В Електронному кабінеті платника податків наявна форма Звіту про КІК з ідентифікатором форми: J0108701 – для юридичних осіб та F0108701 – для фізичних осіб.

Підпунктом 392.5.3 пункту 392.5 статті 392 розділу І Кодексу визначено перелік інформації, яку необхідно зазначити в звіті про КІК.

Водночас норми пункту 392.4 статті 392 розділу I Кодексу передбачають перелік умов, у разі дотримання яких скоригований прибуток КІК не включається до бази оподаткування контролюючої особи.

При цьому згідно з підпунктом 392.4.3 пункту 392.4 статті 392 розділу I Кодексу у разі якщо прибуток КІК звільняється від оподаткування відповідно до положень цього пункту, контролююча особа звільняється від обов'язку розраховувати скоригований прибуток КІК.

Звертаємо увагу, що Кодексом не встановлено окремих правил або виключень для платника податку – контролюючої особи щодо невідображення у Звіті про КІК інформації, визначеної, зокрема, підпунктами «е», «є», «ж», «и» підпункту 392.5.3 пункту 392.5 статті 392 Кодексу, а отже, така інформація підлягає відображенню у відповідних графах Звіту про КІК (графи 29 – 34).

Таким чином, у випадку звільнення від оподаткування прибутку КІК відповідно до вимог пункту 392.4 статті 392 Кодексу, відсутні правові підстави для невідображення у Звіті про КІК інформації, визначеної підпунктами «е», «є», «ж», «и» підпункту 392.5.3 пункту 392.5 статті 392 Кодексу.

При цьому відповідальність за порушення вимог Кодексу щодо невідображення інформації у Звіті про КІК визначена пунктом 120.7 статті 120 Кодексу.

Окремо зазначаємо, що стаття 50 Кодексу надає право контролюючій особі подати звітний новий або уточнюючий звіт про КІК.