Головне управління ДПС
у Чернівецькій області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

ДПС Буковини: актуальні запитання – відповіді щодо адміністрування екологічного податку

опубліковано 28 січня 2020 о 10:54

Хто сплачує екологічний податок?

Екологічний податок – обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі. Екологічний податок сплачують особи, які здійснюють (п. 240.1 ПКУ): викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Зверніть увагу, що обсяг викиду вуглекислого газу (СО2), коли суб’єкт господарювання стає платником екологічного податку – 500 тон на рік; скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання); утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

Викиди вуглекислого газу, інших забруднювачів, скиди в воду та розміщення відходів – основні випадки сплати екоподатку Під розміщенням відходів розуміється постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів (пп. 14.1.223 ПКУ). Дозволи в залежності від видів відходів видають зокрема місцеві представництва Державного управління охорони навколишнього природного середовища. Стаціонарні джерела забруднення – підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що здійснює забруднення.

ФОП теж сплачують екоподаток, у т.ч. й єдиноподатники Платниками податку можуть бути всі суб’єкти господарювання: починаючи з підприємств, ФОП, представництв нерезидентів і закінчуючи бюджетними установами.

Хто не сплачує екологічний податок?

Звільнення від сплати екологічного податку мають:

суб’єкти господарювання, які розміщують відходи на власних територіях як вторинну сировину (п. 240.5 ПКУ). Вторинна сировина – це та сировина, яка може вживатися для виробництва повторно;

суб’єкти ядерної енергетики, які уклали договори про повернення за межі України іонізуючих джерел опромінення, поводяться з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок аварії на ЧАЕС, деякі спеціалізовані підприємства (пп. 240.4 ПКУ);

суб’єкти господарювання, які здійснюють викиди двоокису вуглецю, але не більше 500 тон на рік (п. 240.7 ПКУ);

суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення відходів, наприклад акумуляторів, люмінесцентних ламп, автомобільних шин тощо для їх подальшої передачі на утилізацію комунальним чи спеціалізованим підприємствам за дотримання двох умов (ІПК ДФС від 07.06.2019 р. № 2585/ІПК/15-32-12-03-12; ІПК ДФС від 13.09.2019 р. № 175/6/99-00-04-04-03-15/ІПК): наявності договору на збір та утилізацію відходів з таким комунальним або спеціалізованим підприємством; у договорі наявні строки передачі відходів (період розміщення відходів).

Фізичні особи, які не зареєстровані як підприємці, екологічний податок теж не сплачують.

Які терміни звітування з екологічного податку та його сплати?

Звітним періодом є календарний квартал, тому декларація подається протягом 40 кал. днів по закінченню кварталу, а податок сплачується протягом 10 кал. днів після граничного терміну подання декларації.

У 2020 році подати декларацію необхідно: за І квартал 2020 р. – 11.05.2020 р. (40-й день припадає на 10.05.2020 р., неділя); за ІІ квартал 2020 р. – 10.08.2020 р. (40-й день припадає на 09.08.2020 р., неділя); за ІІІ квартал 2020 р. – 09.11.2020 р.; за IV квартал 2020 р. – 09.02.2021 р.  Крайня дата сплати екологічного податку за І квартал 2020 р. – 20.05.2020 р.

Якщо платник екологічного податку не планує здійснювати викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів, то він повинен повідомити про це орган ДПС за місцем розташування джерел забруднення шляхом заяви довільної форми про відсутність об’єкта оподаткування екологічним податком у звітному році.

Це звільняє його від необхідності подання декларації з екологічного податку. Заяву треба встигнути подати до закінчення строку подавання декларації за І квартал 2020 р. Якщо платник податку цього не зробив, то він тоді зобов’язаний подавати декларацію (роз’яснення ДФС).

Суб’єкти господарювання, у тому числі й новостворені, які не мають об’єктів оподаткування екологічним податком декларацію не подають.

Екологічний податок за викиди СО2 сплачується окремо за різними кодами бюджетної класифікації і на різні рахунки Звертаємо увагу, що податок за забруднення СО2 та по іншим забруднювачам мають різні коди бюджетної класифікації (наказ Мінфіну від 14.01.2011 р.): 19011000– за вуглекислий газ; 19010100 – за інші викиди в атмосферне повітря. Якщо все сплатити на один загальний рахунок для екологічного податку, то ДПС вважатиме, що екологічний податок за СО2 був не сплачений і нарахувати штраф.

Відсутність викидів не звільняє від обов’язку подавати декларацію, якщо вона раніше подавалася. Для припинення – слід подати заяву про відсутність об’єкта оподаткування

Куди подається декларація з екологічного податку?

Декларацію треба подавати за місцем розташування об’єктів, де було здійснено викид, скид або розміщення забруднюючих речовин. Якщо місце подачі декларації не збігається з місцем реєстрації, то за місцем реєстрації також треба подавати копії декларацій (п. 250.8 ПКУ). При утворенні радіоактивних відходів та тимчасове зберігання таких відходів декларація подається за місцем обліку платника податку в органах ДПС.

Якщо платник податку має кілька стаціонарних місць забруднення, що розташовані на різних територіях (різні коди КОАТУУ в декларації), то декларація щодо кожного джерела подається окремо по різним територіям. Об’єднати можна лише, коли все розташовано за одним кодом КОАТУУ (пп. 250.10.1-250.10.2 ПКУ).