Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Платник , який перейшов зі сплати податку на прибуток на ЄП може подати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств з позначкою «звітна» та/або «уточнююча» за звітний період, в якому перебував на загальній системі оподаткування

опубліковано 26 травня 2023 о 09:15

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, що відповідно до п. 291.2 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розд. ХІV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Підпунктами 16.1.2 та 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 ПКУ на платників податків покладено обов’язок вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, а також подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно з абзацом першим п. 49.2 ст. 49 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (абзац перший п. 50.1 ст. 50 ПКУ).

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація). Відповідно до п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. ПКУ не передбачено обмежень щодо подання податкової звітності, у т. ч. уточнюючої,  за звітні (податкові) періоди, протягом яких  платники податків перебували на іншій системі оподаткування. Таким чином, юридична особа, яка перейшла зі сплати податку на прибуток на єдиний податок, з метою виконання свого податкового обов’язку може подати Декларацію за звітний період, в якому перебувала на загальній системі оподаткування, з позначкою: «звітна» – у разі неподання Декларації за відповідний звітний період та за наявності показників, які підлягають декларуванню; «уточнююча» – у разі виправлення показників у раніше поданій Декларації.