Головне управління ДПС
у Чернівецькій області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Тиждень онлайн запитань до податківців: ТОП-5 запитань

опубліковано 18 серпня 2021 о 11:51

 Головне управління ДПС у Чернівецькій області 9 – 13 серпня 2021 року провело тиждень онлайн запитань до податківців. Спікерами цього заходу були:

 9 серпня 2021 року щодо сплати майнових податків - заступник начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області Булавка Тетяна - та начальник управління податкового адміністрування фізичних осіб Сергій Урбанчук;

10 серпня 2021 року щодо порядку проведення фактичних перевірок та «новацій» у застосуванні РРО заступник начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області Чернівчан Наталія та начальник управління податкового аудиту Мудрицький Володимир;

11 серпня 2021 року щодо подання звітності в електронному вигляді та застосування електронних сервісів заступник начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області Булавка Тетяна та начальник управління електронних сервісів Володимир Петкович.

12 серпня 2021 року оскарження рішень податкової служби та погашення податкового боргу та ЄСВ заступник начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області Булавка Тетяна, начальник управління по роботі з податковим боргом Пітик Руслан та начальник управління супроводження судових справ Теутуляк Світлана.

13 серпня щодо одноразового добровільного декларування начальник Головного управління ДПС у Чернівецькій області Шпак Віталій та начальник управління податкового адміністрування фізичних осіб Урбанчук Сергій.

За словами Віталія Шпака такі заходи податківців для бізнес – спільноти вимога сьогодення. Всі бажаючі можуть свої запитання попередньо надсилати онлайн, а також у визначений час телефонувати до податкової служби та отримати кваліфіковану відповідь.

Саме за аналізом таких спілкувань, наголошує керівник податкової служби області, податківці готують актуальні публікації, які цікавлять суспільство, роз’яснюють законодавчі зміни, розповідають про наші новації представникам бізнесу та громадськості .

Серед найбільш актуальних наступні запитання:

Який термін сплати податку за нерухомість та яка відповідальність для власника нерухомості – фізичної особи?

Обов’язок щодо сплати податку виникає у фізичних осіб протягом 60 календарних днів з моменту вручення відповідного повідомлення.

У випадку  прострочення сплати узгодженого податкового зобов’язання, передбачена відповідальність: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу.

Чи може суб’єкт господарювання переміщувати ПРРО поза межі господарської одиниці, на яку його зареєстровано, та, наприклад, відпускати товари того ж асортименту, що і в магазині?

При реєстрації ПРРО заявником вказується тип ПРРО (стаціонарний, пересувний, ПТКС).

Якщо суб’єкт господарювання має намір використовувати ПРРО в стаціонарному магазині та для пересувної торгівлі, то необхідно реєструвати два окремих ПРРО для різних цілей застосування.

Якщо платник податків надіслав декілька примірників звітів, то який з них вважається чинним?

Якщо платник податків надіслав до органів ДПС кілька примірників одно­го податкового документа (у разі ви­правлення, неотримання першої кви­танції тощо), то оригіналом вважається електронний документ, надісланий до органів ДПС останнім до закінчення граничного терміну, встановленого за­конодавством для подання податко­вої звітності, за умови, що його було сформовано правильно, прийнято до бази даних ДПС та платнику подат­ків надійшла про це друга квитанція. Це не стосується звітів, які можуть дублюватися в межах звітного періоду.

Як  відстрочити податковий борг для платника?

Законодавець передбачив декілька механізмів врегулювання податкового боргу згідно Закону України №1072. Так, доповнено Податковий кодекс України новими пунктами. Одним із таких механізмів є відстрочення податкового боргу платників податків-фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

Умови відстрочення податкового боргу такі: надається платникам податків – фізичним особам, які станом на 1 грудня 2020 року мали загальний розмір податкового боргу (у тому числі штрафні санкції та пеня) у сумі, що не перевищує 6800 гривень в цілому. Така сума боргу може бути відстрочена до 29.12.2021. Відстрочення потребує обов’язкового подання заяви до контролюючого органу за місцем обліку платника податків – фізичної особи. Відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням.

У разі погашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше визначеного строку (до 29.12.2021) штрафні санкції і пеня передбачені ПКУ, не застосовуються та не нараховуються, а застосовані (нараховані) коригуються до нульових показників.

У разі ж непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу до настання граничного строку, а також у разі її погашення після 29.12.2021, штрафні санкції і пеня нараховуються у загальному порядку.

Які встановлені ставки   збору з одноразового (спеціального) декларування?

Слід знати, особливості  одноразового (спеціального) добровільного декларування визначені  підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу, одноразове (спеціальне) добровільне декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи були одержані (набуті) фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року, передбачає подання фізичною особою одноразової (спеціальної) добровільної декларації  у період з 01 вересня 2021 року по 01 вересня 2022 року.

Сплату збору з одноразового  (спеціального) декларування  здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. 

Відтак, для доходів, які будуть задекларовані встановлено такі  ставки:

5% загальна ставка, 9% для закордонних активів та 2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6%, 11,5%, 3% відповідно із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих об'єктів визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, визначеної згідно з пунктом 7 цього підрозділу, таких ставок:

5 % - щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, щодо права грошової вимоги до резидентів України, щодо інших об'єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) в Україні.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6 % із сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

9 % - щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках в іноземних банках або які зберігаються в іноземних фінансових установах, щодо права грошової вимоги до нерезидентів України, щодо інших об'єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) за кордоном.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 % із сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

2,5% - щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 % із сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

Тимчасово, з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року ставка збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, визначена у  п. 8.2 п. 8 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX ПКУ, застосовується у розмірі 7 %.