Головне управління ДПС
у Чернівецькій області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Головне управління ДПС у Чернівецькій області повідомляє

опубліковано 18 листопада 2019 о 16:49

Відповідно до розділу ІІ Методичних рекомендацій з окремих питань організації роботи з безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави, розроблених з урахуванням положень Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року №1340, суб’єктам господарювання  незалежно від форми власності, що є юридичними особами та платниками податку на додану вартість і здійснюють реалізацію майна шляхом проведення біржових торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу та бажають прийняти участь у конкурсі для включення в “Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави у 2020 році” необхідно надати  до 16.12.2019 конкурсній комісії Головного управління ДПС у Чернівецькій області: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200 А, каб. № 417 ( відділ організації документування і роботи з документами) наступні документи:

- заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;

- копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;

- копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

- довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у  тому регіоні, де подається заява;

- копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

-  баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Критерії, які враховуються комісією при винесенні рішення про включення СГД до Єдиного  реєстру:

-  досвід роботи не менше одного року у сфері продажу;

-  членство на біржі (наявність біржового місця, брокерської контори на біржі), яка згідно з Положенням про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.06.2017 №611 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 липня 2017 року за №908/30776, має право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з реалізації майна платників податків, що перебуває у податковій заставі;

-  наявність чистого прибутку у звіті про фінансові результати;

-  відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами;

-  наявність у штатному розписі суб’єкта господарювання не менше трьох працівників;

-  відсутність порушень договірних зобов’язань щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, суб’єктами господарювання, які раніше перебували у Єдиному реєстрі;

-  наявність власних (орендованих) складських приміщень на території, що контролюється територіальним органом ДПС, до якого суб’єкт господарювання подав заяву про включення до Єдиного реєстру;

-  наявність у суб’єкта господарювання офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет.

Крім того, доводимо до Вашого відома, що засідання конкурсної комісії  відбудеться 18.12.2019  року о 15-00 год. у залі засідань Головного управління ДПС у Чернівецькій області (5 поверх).      

Телефон для довідок 54-56-35.