Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Для фізичних осіб, які є контролюючими особами кампанія декларування триває - до 01 травня 2024 року

опубліковано 18 квітня 2024 о 11:04

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області нагадують, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу » України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» розділ і Кодексу доповнено, зокрема статтею 39-2 «Контрольовані іноземні компанії».

У чинній редакції статті 39-2 Кодексу встановлено, що контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи - резидента України відповідно до правил, визначених Кодексом (підпункт 39-2.1.1 пункту 39-2.1 статті 39-2 Кодексу).

Відповідно до підпункту 39-2.1.2 пункту 39-2.1 статті 39-2 Кодексу контролюючою особою є фізична особа або юридична особа - резиденти України, що є прямими або жопосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії. Зокрема, іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України (далі - контролююча особа):

а)володіє часткою в іноземній юридичніи особі у розмірі більше ніж 50 відсотків, або

б)володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 відсотків, за умови що декілька фізичних осіб - резидентів України та/або юридичних осіб - резидентів України володіють частками в іноземній юридичніи особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або

в)окремо або разом з іншими резидентами України - пов'язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

З 01.01.2022 контролюючі особи (як фізичні, так і юридичні) зобов'язані подавати Повідомлення про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної контрольованої компанії або утворення без статусу юридичної особи (фонди, трасти) (далі - Повідомлення).

Контролюючі та державні органи, банки та фінансові установи з 01.01.2022 року також є суб'єктами звітування в частині подання Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в КІК.

Повідомлення подаються про виявлені факти як юридичного, так і фактичного контролю над іноземною юридичною особою або утворенням без статусу юридичної особи (трасти, фонди), незалежно від їхнього оформлення. Також повідомлення слід подавати про факти не лише прямого, а й опосередкованого володіння (розрахунок опосередкованого контролю банками не здійснюється).

Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днів із дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю).

Пунктом 120.7 статті 120 Кодексу передбачено, що за неповідомлення контролюючою особою контролюючого органу про набуття частки в іноземній юридичнім особі, утворенні без статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою у строки, передбачені підпунктом 39-2.5.5 пункту 39-2.5 статті 39-2 Кодексу тягне за собою накладення штрафу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт.

Щодо звітів про КІК, то першим звітним періодом за ними був 2022 рік. Чинним законодавством передбачено право платника податків подати перший звіт і включити скоригований прибуток КІКа за 2022 рік у податкову декларацію за 2023 звітний рік. Отже, для підготовки до звітування платникам податків надано певний перехідний період.

Зокрема, першим звітним (податковим) роком для Звіту про контрольовані іноземні поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного в такому звіті  скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/ або пеня не застосовуються (пункт 54 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу).

Тож фактично кампанія декларування у 2024 році провадилась для контролюючих осіб, що є юридичними особами, - до 01 березня 2024 року;

для контролюючих осіб, що є фізичними особами, кампанія декларування триває - до 01 травня 2024 року.

Інформаційний лист № 3/2024: Щодо окремих питань запроваджених правил про контрольовані іноземні компанії